Skip to content
 

کتیبه اردشیر دوم در شوش 2

کتیبه اردشیر دوم در شوش 2: (A2Sb). کتیبه دوم اردشیر دوم در شوش. کتیبه‌ای از اردشیر دوم هخامنشی در یک نسخه بر روی پاستون پیدا شده در شوش.

[hidepost]

دارای یک سطر به فارسی باستان و یک سطر تحریر عیلامی و یک سطر تحریر بابلی. این کتیبه در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود: «من اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر داریوش‌شاه» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی