Skip to content
 

کتیبه اردشیر دوم در شوش 1

کتیبه اردشیر دوم در شوش 1: (A2Sa). کتیبه اول اردشیر دوم در شوش. کتیبه‌ای از اردشیر دوم هخامنشی در چهار نسخه بر روی چهار پاستون پیدا شده در شوش.

[hidepost]

دارای پنج سطر به فارسی باستان و پنج سطر تحریر عیلامی و پنج سطر تحریر بابلی. در این کتیبه، اردشیر دوم نام ناهید و میترا را در کنار نام اهورامزدا آورده است: «اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، شاه بر روی این زمین، پسر داریوش‌شاه، داریوش که پسر اردشیرشاه بود، اردشیر که پسر خشیارشاشاه بود، خشیارشا که پسر داریوش‌شاه بود، داریوش که پسر ویشتاسپ هخامنشی بود. این آپادانا را داریوش (یکم) نیای من ساخت. سپس در زمان اردشیر پدربزرگ من، این آپادانا در آتش بسوخت. به خواست اهورامزدا و ناهید و میترا، این کاخ را من دوباره ساختم. اهورامزدا و ناهید و میترا مرا از هر بلایی بپایند و هر آنچه من ساختم فرو نپاشد و آسیب نبیند» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی