Skip to content
 

کتیبه اردشیر بابکان

کتیبه اردشیر بابکان: (ANRm). کتیبه‌ای در دو قسمت از اردشیر بابکان (اردشیر یکم ساسانی) در نقش‌رستم. قسمت اول این کتیبه (ANRm-a) بر شانه اسبی که اردشیر بابکان بر آن سوار است، به سه زبان نوشته شده است. در بالا به زبان پهلوی پارتی در سه سطر، در پایین به زبان پهلوی ساسانی در سه سطر و در میان آن دو به زبان یونانی در چهار سطر: «این پیکر پادشاه مزداپرست، اردشیر، شاهنشاه ایران، از نژاد یزدان، پسر بابک‌شاه» (متن کامل کتیبه). قسمت دوم این کتیبه (ANRm-b) بر شانه اسبی که اهورامزدا بر آن سوار است، به سه زبان و هر کدام در یک سطر نوشته شده است. در بالا به زبان پهلوی ساسانی، در پایین به زبان یونانی و در میان آن دو به زبان یونانی: «این پیکر خدا اورمزد» (متن کامل کتیبه).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی