Skip to content
 

کتیبه ابنون

کتیبه اَبْنون: کتیبه‌ای به زبان پهلوی ساسانی از اَبْنون، رئیس تشریفات حرم در زمان شاپور یکم ساسانی. این کتیبه در بالا و دور یک پاستون سنگیِ چهار وجهی نگاشته شده و در آن به احداث یک آتشگاه در سال سوم پادشاهی شاپور یکم اشاره شده است.

[hidepost]

در زیر کتیبه تصویر چند شخصیت ساسانی حجاری شده‌ و نام  آنان در کنار هر کدام نوشته شده است. این شخصیت‌ها عبارتند از: اردشیر بابکان، شاپور یکم ساسانی، وزیر دربار، فرمانده کل و اَبنون. کتیبه اَبنون در سال 1365 هجری شمسی در بَرمِ دِلَک (در نزدیکی شرق شیراز) و در حین گسترش صحن امامزاده ابراهیم پیدا شد. این کتیبه اکنون در کاخ (باغ) نارنجستان شیراز نگهداری می‌شود.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی