Skip to content
 

کتابخانه تاریخی

کتابخانه تاریخی: کتابی از دیودور سیسیلی، مورخ یونانی (تألیف سده یکم قبل از میلاد). در این کتاب تاریخ عمومی عالم، رویدادهای مصر و آشور و حبشه، و لشکرکشی خشیارشا به یونان شرح داده شده است. [hidepost=0]بخش‌های زیادی از این کتاب از بین رفته و کمی از آن بازمانده است. اما همین مقدار نیز در قیاس با دیگر متون تاریخی از نظر حجم و مقدار اطلاعات غنی است.[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی