Skip to content
 

کئته

کَئِتَه: (اوستایی). نام گروهی از نابکاران که در اوستا از آنان یاد شده و اطلاع بیشتری در دست نیست: «می‌ستاییم ستاره درخشان و شکوهمند تِشْتَر را؛ او را چشم به راهند: چارپایان کوچک و بزرگ، و مردمانی که پیش از این آزاررسان بودند، و کَئِتَه‌هایی که پیش از این به بدکرداری می‌پرداختند» (بند 5 تشتریشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی