Skip to content
 

کاووس

کاووس: پسر ارشد قباد (شاه ساسانی) که طبق معمول می‌بایست پس از او به پادشاهی برسد، اما چون پیـرو مزدکیان بود، از ولایتعهدی خلع شد و جای خود را به انوشیروان داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی