Skip to content
 

کتیبه اردشیر دوم در شوش 4

کتیبه اردشیر دوم در شوش 4: (A2Sd). کتیبه چهارم اردشیر دوم در شوش. کتیبه‌ای از اردشیر دوم هخامنشی در یک نسخه بر روی پاستون پیدا شده در شوش. دارای چهار سطر به فارسی باستان و چهار سطر تحریر عیلامی و چهار سطر تحریر بابلی.

[hidepost]

در این کتیبه، اردشیر دوم نام ناهید و میترا را در کنار نام اهورامزدا آورده است: «اردشیرشاه گوید: به خواست اهورامزدا، این کاخ خلوتگاه خوشایندی است که در زندگی خود ساختم. اهورامزدا و ناهید و میترا مرا و آنچه من ساختم را بپایند» (بخشی از متن کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی