Skip to content
 

کاخ شاپور یکم در بیشاپور

کاخ شاپور یکم در بیشاپور: کاخی از شاپور یکم ساسانی در بیشاپور که از لاشه‌سنگ ساخته شده است. در این کاخ چند نمونه موزائیک پیدا شده که تصویر زنان نوازنده را نشان می‌دهد. برخی از این موزائیک‌ها در موزه ایران باستان در تهران نگهداری می‌شود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی