Skip to content
 

کاخ اردشیر در فیروزآباد

کاخ اردشیر در فیروزآباد: کاخی که اردشیر یکم ساسانی (بابکان) در شهر اشکانی گور که خود حاکم آن بود، ساخت. گنبد این کاخ جزو بزرگ‌ترین گنبدهای باستانی است و به تمامی از لاشه‌سنگ ساخته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی