Skip to content
 

قوی‌قریلگان قلعه

قوی‌قریلِگان قلعه: به معنای قلعه گوسفندداران. بنایی باستانی در خوارزم که به گفته سرگئی تالستوف (باستان‌شناس و حفار بنا) رصدخانه‌ای باستانی است. این اثر باستانی در دلتای رود آمودریا و در ساحل راست یکی از بسترهای کهن آن و در نزدیکی توپراق‌قلعه واقع است. بنای قوی‌قریلگان قلعه با ۸۰۰۰ متر زیربنا و ۲۴۰۰ سال دیرینگی، به تمامی در زیر شن‌های روان مدفون شده بود و عملیات کاوش بیست سال به طول انجامید.

[hidepost]

یافته‌های قوی‌قریلگان قلعه اهمیتی فراوان دارند: بیش از یک‌صد سفالینه با نوشته‌هایی به خط و زبان خوارزمی باستان؛ ابزارهای نجومی و قسمتی از کهن‌ترین استرلاب شناخته شده در تاریخ بشری که به شکل لوحی سفالین ساخته شده است.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی