Skip to content
 

قره‌باغ

قره‌باغ: منطقه‌ای در قفقاز که در آن قدیمی‌ترین نمونه اندام انسان در فلات ایران در آنجا پیدا شده است. ← غار آزیخ.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی