Skip to content
 

قباد (قباد یکم)

قُباد: غُباد، قباد یکم. شاه ساسانی (487- 531 میلادی). پسر پیروز یکم و پدر انوشیروان. مزدک اصلاحات اجتماعی و اقتصادی خود را در زمان او و با پشتیبانی او آغاز کرد. قباد به یاری مزدک توانست از قدرت زمینداران و موبدان و اشراف بکاهد و به همین دلیل میان توده‌های مردم محبوبیت فراوان یافت. به فرمان او در انبارهای انحصاری غله به روی مردم گشوده شد و زمین‌های کشاورزی میان دهقانان تقسیم گردید. این کار موجب شد تا اعیان و اشراف و موبدان زرتشتی که دچار خسران مالی شده بودند، بر ضد وی توطئه کنند. قباد سرانجام دستگیر و زندانی شد و برادرش جاماسپ را به پادشاهی برگزیدند. قباد پس از مدتی از زندان گریخت و نیرویی فراهم کرد و پادشاهی را باز پس گرفت. او در دوره دوم پادشاهی از مزدکیان روی گرداند و حتی پسر ارشدش کاووس را (که پیرو مزدکیان بود) از سلطنت محروم ساخت و پسر دیگرش انوشیروان را ولیعهد خود کرد. انوشیروان در زمان پادشاهی پدر و با اتحاد با موبدان زرتشتی، مزدک و پیروان او را قتل‌عام کرد و اصلاحات او را بر انداخت. به گزارش فردوسی، یکی دیگر از قیام‌های ایرانیان در زمان قباد و به دلیل قتل سوفَزای رخ داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی