Skip to content
 

فیلیپ (فیلیپ دوم، فیلورومئوس، باروپوس)

فیلیپ: فیلیپ دوم مشهور به فیلورومِئوس و باروپوس. بیست و هفتمین شاه سلوکی (65- 63 قبل از میلاد). پسر فیلیپ یکم. او برای مدتی یک شاه تشریفاتی بود که زیر نظر پومپی بر بخش‌هایی از سوریه فرمان می‌راند. فیلیپ پس از برکناری از شاهی زنده ماند و داماد یکی از شهبانوهای بطلمیوسی مصر شد. مرگ نامعلوم فیلیپ (احتمالاً به دست رومیان) در حکم نابودی و اضمحلال قطعی سلسله سلوکی است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی