Skip to content
 

فیلیپ (فیلیپ یکم)

فیلیپ: فیلیپ یکم. بیست و یکمین شاه سلوکی (92- 83 قبل از میلاد). چهارمین پسر آنتیوخوس هشتم. او همراه با آنتیوخوس یازدهم برادر بزرگ‌تر خودش، و پس از قتل بزرگ‌ترین برادرشان سلوکوس ششم به دست پسر عمویشان آنتیوخوس دهم، به شاهی رسید. او کوشید تا انطاکیه را حفظ کند و تاخت و تازهای برادر کوچکترش دیمتریوس سوم را دفع نماید. پادشاهی او پس از حمله تیگران یکم شاه ارمنستان به پایان رسید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی