Skip to content
 

فهرست (الفهرست)

فهرست: الفهرست. کتابی از ابن‌ندیم (تألیف سده چهارم هجری). در شرح خط‌ها و زبان‌های باستانی و آثار مکتوب بازمانده از زمان‌های گذشته. این کتاب روایت‌های متعدد و بی‌نظیری از ادیان کهن و نیز از مانی و مزدک دارد که نشان می‌دهد مؤلف به منابعی دسترسی داشته که امروزه از بین رفته‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی