Skip to content
 

فرهاد (فرهاد چهارم، اشک چهاردهم)

فرهاد: فرهاد چهارم، اشک چهاردهم. پانزدهمین شاه اشکانی (37- 2 قبل از میلاد). او با کشتن پدر و پسر و برادران خود به پادشاهی رسید. گفته شده این عده در مجموع 29 نفر بوده‌اند. او نیز با همدستی پسر دیگرش و موزا زن رومی‌اش کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی