Skip to content
 

فرهاد (فرهاد سوم، اشک یازدهم)

فرهاد: فرهاد سوم، اشک یازدهم. دوازدهمین شاه اشکانی (69- 60 قبل از میلاد). پسر سنتروک. او کوشش‌هایی برای تثبیت کشور و مرزها انجام داد و در نهایت به دست پسرانش کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی