Skip to content
 

فرهاد (فرهاد دوم، اشک ششم)

فرهاد: فرهاد دوم، اشک ششم. هفتمین شاه اشکانی (136- 127 قبل از میلاد). پسر مهرداد یکم. او در نوجوانی به پادشاهی رسید و مدتی مادرش نایب سلطنت بود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی