Skip to content
 

فرورتیش 2 (فرورتی)

فْرَوَرتیش: فْرَوَرتی. دومین شاه ماد (655- 633 قبل از میلاد). پسر دَیائوکو. او پس از شکست دَیائوکو از سارگن دوم شاه آشور، در برابر آنان دست به مقاومت زد و همچنین حمله کیمریان را دفع نمود. فرورتیش در نبرد بــا آشوریان شکست خورد و کشته شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی