Skip to content
 

فرغانه

فَرْغانه: شهر و دشت پهناوری در پیرامون سیردریای علیا در آسیای میانه. در غارهای فرغانه شواهدی از زندگی انسان در دوره پارینه‌سنگی زیرین به دست آمده است. ← غار فرغانه.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی