Skip to content
 

فرات (اوفراتو، اوئیپرتوئیش، پورتو، افراتس)

فُرات: اوفْراتو (فارسی باستان)/ اوئیپرَتوئیش (عیلامی)/ پورَتو (بابلی)/ اَفراتِس (یونانی). رودی در بین‌النهرین که از حدود کوه آرارات سرچشمه می‌گیرد و به خلیج فارس می‌ریزد. تمدن سومری و شهر بابل بر کنار این رود بر پا شد. رود فرات در برخی زمان‌ها از دوره اشکانی و ساسانی مرز ایران و روم بود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی