Skip to content
 

فارسیوان (پارسیوان)

فارسیوان: پارسیوان. مردمانی که در شمال غربی پاکستان امروزی و در نزدیکی مرز افغانستان زندگی می‌کنند و به گویشی از زبان فارسی سخن می‌رانند. برخی پژوهشگران بر این باورند که نام «پَشتو/ پَشتون» دگردیسی از نام فارسیوان است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی