Skip to content
 

غار هلیلان

غار هَلیلان: غارهایی در حاشیه رود سِیمره که در آن شواهدی از زندگی انسان در دوره پارینه‌سنگی بالایی (حدود 40.000 تا 15.000 سال پیش) به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی