Skip to content
 

غار کمربند

غار کمربند: غاری در جنوب بهشهر (اشرف سابق) که در آن شواهدی از زندگی انسان در دوره پارینه‌سنگی بالایی (حدود 40.000 تا 15.000 سال پیش) و میان‌سنگی (حدود 15.000 تا 10.000 سال پیش) به دست آمده است. در کاوش‌های غار کمربند اسکلت یک دختربچه دوازده ساله پیدا شده که از قدیمی‌ترین اسکلت‌های کامل در ایران است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی