Skip to content
 

غار قیزیل

غار قیزیل: مجموعه‌ای از چند غار نزدیک به یکدیگر در شمال دشت تاریم و شمال کاشغر در استان سین‌کیانگ چین (خُتَن باستانی). قدمت زندگی انسان در این غارها به دوران پارینه‌سنگی می‌رسد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی