Skip to content
 

غار قمری

غار قمری: غار بزرگی مشتمل بر چندین دالان و اطاق مشرف به خرم‌آباد (خورمُوَه سابق) و در دامنه کوه پشت‌بازار (سفیدکوه). در این غار آثار و شواهدی از زندگی انسان در دوره پارینه‌سنگی میانی با قدمت حدود 50.000 سال به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی