Skip to content
 

غار فرغانه

غار فَرغانه: مجموعه غارهایی در کوهستان‌های مجاور به دشت فرغانه در تاجیکستان و ازبکستان. در این غارها شواهدی از زندگی انسان از دوره پارینه‌سنگی زیرین با قدمت 700.000 سال به دست آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی