Skip to content
 

غار شیخ‌علی (غار حاجی‌آباد، زندان جمشید)

غار شیخ‌علی: غار حاجی‌آباد/ زندان جمشید. غاری در ناحیه حاجی‌آباد در دو کیلومتری شرق نقش‌رستم که در آن کتیبه‌ای از شاپور یکم ساسانی وجود دارد. ← کتیبه شاپور یکم در حاجی‌آباد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی