Skip to content
 

غار زارزی

غار زارْزی: غاری در کردستان در عراق امروزی که در آن شواهدی از زندگی انسان در دوران میان‌سنگی (حدود 15.000 تا 10.000 سال پیش) به دست آمده است. عنوان «زارزی» که نام دیگر دوران میان‌سنگی است از نام همین غار گرفته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی