Skip to content
 

غار دوشه

غار دوشِه: غاری در نزدیکی کوهدشت لرستان و در غرب تنگه دوشه که در آن شواهد زندگی انسان از دوران میان‌سنگی تا عصر آهن (حدود 15.000 تا 3.000 سال پیش) به دست آمده است. در این غار بیش از یکصد نقاشی از بُز و سوارکار و اشکال گوناگون برجای مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی