Skip to content
 

غار خر (مر خر)

غار خر: غار بزرگ و عمیقی در بیستون که در آن شواهدی از زندگی انسان از دوره پارینه‌سنگی میانی (حدود 100.000 تا 40.000 سال پیش) و دوران میان‌سنگی (حدود 15.000 تا 10.000 سال پیش) به دست آمده است. ابزارهای سنگی و اشیای پیدا شده در این غار انواع متنوعی از استخوان‌های جانوری، ذغال، قلم‌های حکاکی، کوبنده‌ها و تیغه‌ها و تراشنده‌های سنگی را شامل می‌شود. این غار را در گویش محلی «مَر خَر» می‌گویند

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی