Skip to content
 

غار پاسنگر

غار پاسَنگر: غاری مشرف به خرم‌آباد (خورمُوَه سابق) و در دامنه کوه پشت‌بازار (سفیدکوه) که در آن شواهدی از زندگی انسان در دوره پارینه‌سنگی بالایی (حدود 40.000 تا 15.000 سال پیش) به دست آمده است. در این غار نمونه‌ای از صدف دوکفه‌ای به قطر حدود 20 سانتیمتر دیده شده که از آن برای ظرف غذاخوری استفاده می‌شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی