Skip to content
 

غار آب‌رحمت

غار آبِ‌رحمت: غاری در کوهستان‌های شمالی فَرغانه و شمال سیردریا در ازبکستان امروزی. این غار از سکونتگاه‌های انسان در دوره پارینه‌سنگی میانی (حدود 100.000 تا 40.000 سال پیش) بوده است. در این غار متجاوز از سی هزار ابزار سنگی پیدا شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی