Skip to content
 

عهد عتیق (تورات)

عَهدِ عَتیق: تُوْرات. مجموعه کتاب‌های (اَسفار) دینی یهودیان. که در برخی از آنها اطلاعاتی در مورد ایران باستان و بخصوص در باره هخامنشیان وجود دارد. این کتاب‌ها عبارتند از: سِفْرِ (کتابِ) اسْتِر، سِفْر جودیت، سِفْر دانیال، سِفْر عِزرا و نِحِمیا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی