Skip to content
 

عجایب‌المخلوقات

عَجایِب‌المَخلوقات: عَجایِب‌المَخلوقات و غَرائِب الموجودات. کتابی از عمیدالدین زکریا بن محمد بن محمود مکمونی قزوینی مشهور به زکریای قزوینی (تألیف سده هفتم هجری). در بیان شگفتی‌های جغرافیایی و سرزمین‌ها و کوه‌ها و رودها و گیاهان و جانوران.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی