Skip to content
 

طوس (توس)

طوس: توس. پسر نوذَر و سپهسالار ایران. او همراه با کیکاووس به مازندران برفت. در بسیاری از نبردهای ایرانیان شرکت داشت و با سهراب نیز نبرد کرد. طوس از جمله همراهان کیخسرو بود که در برف ناپدید شد.

[hidepost]

نام طوس در اوستا نیز آمده است: «طوس از او درخواست کرد که ای اَرِدْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین! مرا این کامیابی فراز ده که بر پسران دلاوری که از خاندان ویسِـه هستند، در تنگه خْشَثْروسوکَه و بر فراز کَنْگ‌دژِ بلند و پاک‌نهاد، پیروزی یابم؛ و سرزمین‌های تورانی را فرو کوبم؛ پنجاه‌ها، صدها، صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صد هزارها» (بند 54 آبان‌یشت).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی