Skip to content
 

طاق‌بستان

طاق‌بُستان: مجموعه‌ای از آثار و سنگ‌نگاره‌های ساسانی در پنج کیلومتری شمال کرمانشاه (کرماشان سابق). در طاق بستان دو مغاره بزرگ و کوچک که در هر کدام چندین سنگ‌نگاره وجود دارد، ساخته شده است. در مغاره بزرگ‌تر نقشی زره‌پوش از پیروز یکم ساسانی که بر اسبی سوار است و نیزه‌ای بر دست دارد، دیده می‌شود. در بالای همین نگاره، نقش دیگری از او وجود دارد که اهورامزدا و ناهید/ آناهیتا در دو سوی او ایستاده‌اند. در دیواره دو سوی همین مغاره نقوشی از شکارگاه سلطنتی دیده می‌شود. در این شکارگاه نقشی از پادشاه نشان داده شده که با کمانی بر دست در قایقی ایستاده و گروهی از نوزاندگان او را همراهی می‌کنند. در این حجاری‌ها که شکار گراز و گوزن روایت شده است، انواعی از حیوانات و سازها و ابزار و ادوات گوناگون دیده می‌شوند. پیرامون مغاره بزرگ‌تر و نیز سردر آن نقوشی از فرشته بالدار و انواع گیاهان و گل‌ها حجاری شده‌اند.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی