Skip to content
 

طاق‌بستان

طاق‌بُستان: مجموعه‌ای از آثار و سنگ‌نگاره‌های ساسانی در پنج کیلومتری شمال کرمانشاه (کرماشان سابق). در طاق بستان دو مغاره بزرگ و کوچک که در هر کدام چندین سنگ‌نگاره وجود دارد، ساخته شده است. در مغاره بزرگ‌تر نقشی زره‌پوش از پیروز یکم ساسانی که بر اسبی سوار است و نیزه‌ای بر دست دارد، دیده می‌شود. در بالای همین نگاره، نقش دیگری از او وجود دارد که اهورامزدا و ناهید/ آناهیتا در دو سوی او ایستاده‌اند. در دیواره دو سوی همین مغاره نقوشی از شکارگاه سلطنتی دیده می‌شود. در این شکارگاه نقشی از پادشاه نشان داده شده که با کمانی بر دست در قایقی ایستاده و گروهی از نوزاندگان او را همراهی می‌کنند. در این حجاری‌ها که شکار گراز و گوزن روایت شده است، انواعی از حیوانات و سازها و ابزار و ادوات گوناگون دیده می‌شوند. پیرامون مغاره بزرگ‌تر و نیز سردر آن نقوشی از فرشته بالدار و انواع گیاهان و گل‌ها حجاری شده‌اند.

[hidepost]

در مغاره کوچک‌تر نقشی از شاپور دوم و شاپور سوم ساسانی که در کنار یکدیگر ایستاده و به هم می‌نگرند، دیده می‌شود. این دو نقش هر کدام دارای کتیبه‌ای به زبان پهلوی ساسانی است. در بیرون مغاره‌ها نیز سنگ‌نگاره‌ای وجود دارد. این سنگ‌نگاره نقشی از اردشیر دوم ساسانی و اهورامزدا و به احتمال میترا را نشان می‌دهد. در زیر پای اردشیر دوم و اهورامزدا دشمنی فرو غلطیده است و در زیر پای میترا نقش گلی دیده می‌شود. همچنین ← کتیبه شاپور دوم در طاق‌بستان و کتیبه شاپور سوم در طاق‌بستان.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی