Skip to content
 

صورالاقالیم

صُوَرُالاقالیم: کتابی همراه با نقشه‌های جغرافیایی از ابوزید احمد بن سهل بلخی (تألیف در اوایل سده چهارم هجری) در جغرافیا و معرفی شهرها و سرزمین‌ها. بخش عمده این کتاب از بین رفته و اندکی از آن باز مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی