Skip to content
 

صد دروازه (هکاتم‌پلیس)

صد دروازه: هِکاتُم‌پُلیس (یونانی). شهری در حدود دامغان و سمنان که مدتی پایتخت اشکانیان بوده و امروزه محل آن نامعلوم است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی