Skip to content
 

شهریورگان

شهریورگان: جشنی در روز چهارم شهریورماه (شهریور‌روز از شهریورماه) در ستایش و گرامیداشت شهریور. از آیین‌ها و مراسم وابسته به جشن شهریورگان آگاهی‌ای در دست نیست. جشن شهریورگان یا چهارم شهریورماه، مصادف است با زادروز داراب و مرگ مانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی