Skip to content
 

شوتروک ناهونته (دوم)

شوتْروک ناهونِتِه: شوتْروک ناخونِتِه/ شوتیر ناهونِتِه، شوتْروک ناهونِتِه دوم. شاه عیلامی (717- 699 قبل از میلاد). او یورش‌های بابل را خنثی ساخت و نیایشگاه‌هایی از خود برجای نهاد. سنگ‌نگاره و کتیبه‌ای از او در نزدیکی شهر ایذه (مال‌امیر سابق) برجای مانده است. او به مرگ طبیعی درگذشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی