Skip to content
 

شنبه (شنبت، شمبت، جیان‌روز، کیوان‌روز)

شنبه: شَنبَت و ‌شَمبَت (فارسی میانه)/ جیان‌‌روز و کیوان‌روز (سُغدی). نام روز هفتم هفته. همچنین ← هفته.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی