Skip to content
 

شکندگمانیک‌وراز (شکندگومانیک)

شِکَندگُمانیک‌وِزار: شْکَندگومانیگ (پهلوی) به معنای از بین برنده شک و تردید. نوشته مردان‌فرخ پسر اورمزدداد. از متن‌های پازند زرتشتی و متعلق به سده سوم هجری که در آن از اصول اعتقادات زرتشتی، اثبات ثنویت، منشأ خیر و شر، و امثال آنها سخن رفته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی