Skip to content
 

ششله (سرمای پیرزن، سرمای عجوزه)

شِشِلِه: سرمای پیرزن/ سرمای عجوزه. اصطلاحی که به سه روز آخر بهمن‌ماه و سه روز نخست اسفندماه اطلاق می‌شده است. در باورهای مردمی ارتباط‌هایی بین سرما و پیرزن قائل می‌شده‌اند. در وَرزاب و یَغناب (در تاجیکستان) همة بیست روز پس از جشن سده را عجوز می‌نامند. ← عجوز.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی