Skip to content
 

شاردن، ژان

شاردِن: ژان شاردن (Jean Chardin). سیاح فرانسوی (1643- 1713 میلادی). از او سفرنامه مفصلی با عنوان سفرهای سِر ژان شاردن بر جای مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی