Skip to content
 

سیگلو

سیگْلو: پول‌هایی از جنس نقره که در تپه نوشیجان در نزدیکی ملایر پیدا شده و قدمت آنها به دوره ماد باز می‌گردد. این پول‌ها به شکل حلقه‌های توخالی یا حلقه‌هایی مارپیچ از مفتول‌های سیمین بوده و حوزه کاربردشان در جغرافیای محلی مادها بوده است. نام مادی سیگلو بعدها در کشورها و زبان‌های دیگر تأثیر گذاشت و برای مثال در ایران هخامنشی و نیز به تبعیت از آن در بین‌النهرین با نام «شِکِل» متداول شد و به حیات خود ادامه داد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی