Skip to content
 

سیسرون، مارکوس تولیوس

سیسِرون: سیسِرو/ مارکوس تولیوس سیسِرون (Cicero/ Ciceron). خطیب و سیاستمدار یونانی و فرمانروای یونانی کیلیکیه در آناتولی (106- 43 قبل از میلاد). او از مقر فرمانروایی خود نامه‌ها و گزارش‌هایی را در بیان وضعیت آسیا و تحرکات سپاهیان اشکانی به مرکز ارسال می‌کرد. این نامه‌ها که بخش عمده آنها تا به امروز رسیده است، از منابع مطالعاتی دوره اشکانی بشمار می‌رود.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی