Skip to content
 

سیراف

سیراف: از بنادر مشهور ایران در خلیج فارس که بازمانده‌های آن امروزه در نزدیکی بندر طاهری بر جای مانده است. در سیراف بقایای حوضچه‌های فراوانی که برای جمع‌آوری آب باران در دل سنگ کنده شده برجای مانده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی