Skip to content
 

سومر

سومِر: سرزمین و مردمان و خط و زبانی در بین‌النهرین جنوبی. سومریان نخستین مردمانی بودند که در بین‌النهرین به مرحله شهرنشینی رسیدند. این اتفاق در میانه‌های هزاره چهارم قبل از میلاد رخ داد. تا پیش از آن زمان، دشت‌های بین‌النهرین در زیر آب‌های ناشی از پیشروی خلیج فارس بود. شواهدی در دست است که سومریان از سرزمین‌های شرقی بدان ناحیه کوچیده بودند. ← بخش مهاجرت‌های آریاییان در مدخل آریا.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی